Občanské aktivity – 4 kroky k nápravě

1. krok – Napište poslancům

Poslanci, senátoři a vláda jsou našimi zaměstnanci. Běžte za nimi a ptejte se jich, proč za elektřinu platíme třikrát výše, když máme nejnižší náklady. „Co vy na to jako poslanec? Vždyť to není v pořádku! Napravte to. Pokud to nenapravíte, opusťte svůj úřad! Proč bych vás měl platit?“

Za poslanci můžete jít osobně nebo jim poslat email, kontakty na poslance najdete na webu Poslanecké sněmovny ČR. Text emailu může být následující:

Email pro poslance:

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jsme všichni v hluboké krizi nejen energetické, a tato krize se stále prohlubuje. Od ledna 2023 se zase zvýší ceny energií pro obyvatelstvo a pro 80% průmyslu.

Stoupá dále inflace, ceny už jsou nyní v ČR řádově vyšší než v jiných státech, začíná se propouštět a mnoho podniků omezí nebo i ukončí činnost. Česká vláda nás není schopna vyvést z krize.

Proto jsme zformulovali 20 požadavků na vládu, které najdete na stránce: www.NarodniRadaObnovy.cz/pozadavky/

Zformulovali je přední odborníci v ČR.

Jsme přesvědčeni, že tyto požadavky se dají realizovat, některé ve velmi krátké době, do konce roku 2022. To se týká zejména zastropování cen elektřiny na úrovni 100 euro za MWh u dodavatelů namísto 240 euro za MWh u odběratelů. Např. Německo na tuto úroveň ceny již snížilo. Jsme přesvědčeni, že jejich přijetí by nám pomohlo příčiny krize výrazně zmírnit nebo i odstranit.

Jste našimi zástupci a máte odpovědnost za současný stav. Přečtěte si, prosím, naše požadavky pozorně a informujte mě, jaké kroky směrem k nápravě učiníte, resp. navrhněte termíny, kdy je možné se s Vámi sejít.

Děkuji Vám předem za spolupráci v této kritické situaci.

S pozdravem,


(zde vložte Váš podpis)


2. krok – Oslovte podnikatele a zaměstnavatele

Je potřeba apelovat na podnikatele a zaměstnavatele, aby se nebáli a šli za vládou s našimi požadavky s cílem:

„Vyřešte je, nemůžete přece propustit 50 procent zaměstnanců nebo přesunout výrobu do zahraničí. Je to zbytečné. Když k téhle situaci dojde na Západě, zaměstnanci se vzbouří a jdou směrem k podnikatelům a společně vytvoří tlak na vládu.“

Podnikatelům a vašim zaměstnavatelům můžete zaslat stejný email, jako poslancům.

Email pro podnikatele a zaměstnavatele:

Vážený zaměstnavateli, vážený podnikateli,

jsme všichni v hluboké krizi nejen energetické, a tato krize se stále prohlubuje. Od ledna 2023 se zase zvýší ceny energií pro obyvatelstvo a pro 80% průmyslu.

Stoupá dále inflace, ceny už jsou nyní v ČR řádově vyšší než v jiných státech, začíná se propouštět a mnoho podniků omezí nebo i ukončí činnost. Česká vláda nás není schopna vyvést z krize.

Proto jsme zformulovali 20 požadavků na vládu, které najdete na stránce: www.NarodniRadaObnovy.cz/pozadavky/

Zformulovali je přední odborníci v ČR.

Jsme přesvědčeni, že tyto požadavky se dají realizovat, některé ve velmi krátké době, do konce roku 2022. To se týká zejména zastropování cen elektřiny na úrovni 100 euro za MWh u dodavatelů namísto 240 euro za MWh u odběratelů. Např. Německo na tuto úroveň ceny již snížilo. Jsme přesvědčeni, že jejich přijetí by nám pomohlo příčiny krize výrazně zmírnit nebo i odstranit.

Současný stav postihne Váš podnik a my, zaměstnanci, nechceme přijít o práci a o naše výdělky a propadnout se do chudoby. Přečtěte si, prosím, naše požadavky pozorně a informujte mě, jaké kroky směrem k nápravě učiníte, resp. navrhněte termíny, kdy je možné se s Vámi sejít.

Děkuji Vám předem za spolupráci v této kritické situaci.

S pozdravem,


(zde vložte Váš podpis)


3. krok – Napište odborům

Třetím nástrojem jsou odbory. Místní odborové organizace a oborové svazy, které jsou zatím pasivní.

V současné krizové situaci je nepřípustné, aby odboroví předáci bojovali jen za státní zaměstnance. Pokud v ČR dojde k likvidaci výroby, koho pak budou zaměstnanci ve státní sféře řídit? A odkud se vezmou peníze na jejich platy?

Cestou je generální stávka, to je legitimní nástroj podle Ústavy ČR. Stávku vyhlašují odbory.

V komunikaci s odbory můžete opět využít 20 požadavků na vládu. Občané mají právo vznést takové požadavky a za jejich uplatňování nesmí být postihováni.

Email pro odbory:

Vážené odbory,

jsme všichni v hluboké krizi nejen energetické, a tato krize se stále prohlubuje. Od ledna 2023 se zase zvýší ceny energií pro obyvatelstvo a pro 80% průmyslu.

Stoupá dále inflace, ceny už jsou nyní v ČR řádově vyšší než v jiných státech, začíná se propouštět a mnoho podniků omezí nebo i ukončí činnost. Česká vláda nás není schopna vyvést z krize.

Proto jsme zformulovali 20 požadavků na vládu, které najdete na stránce: www.NarodniRadaObnovy.cz/pozadavky/

Zformulovali je přední odborníci v ČR.

Jsme přesvědčeni, že tyto požadavky se dají realizovat, některé ve velmi krátké době, do konce roku 2022. To se týká zejména zastropování cen elektřiny na úrovni 100 euro za MWh u dodavatelů namísto 240 euro za MWh u odběratelů. Např. Německo na tuto úroveň ceny již snížilo. Jsme přesvědčeni, že jejich přijetí by nám pomohlo příčiny krize výrazně zmírnit nebo i odstranit.

Současný stav postihne všechny podniky v ČR a tím i všechny zaměstnance. Vaší povinností je nás všechny chránit a nedopustit propouštění a chudnutí zaměstnanců. Přečtěte si, prosím, naše požadavky pozorně a informujte mě, jaké kroky směrem k nápravě učiníte, resp. navrhněte termíny, kdy je možné se s Vámi sejít.

Děkuji Vám předem za spolupráci v této kritické situaci.

S pozdravem,


(zde vložte Váš podpis)


4. krok – Setkání a průvody obnovy

Scházejte se každý pátek v 19 hodin na náměstí či návsi ve Vašem městě či vesnici.
Můžete si vzít i lampiony a svíčky a udělat po setkání krátký průvod.

Národní rada obnovy organizuje pravidelná setkání v Praze u sochy Sv. Václava na Václavském náměstí s následným průvodem k Úřadu vlády každý pátek v 19 hodin.

Aktuální přehled míst konání naleznete zde: Průvody

Chcete organizovat Setkání a průvody obnovy ve Vaší obci? Dejte nám o sobě vědět na pruvod@nardodniradaobnovy.cz


Staňte se součástí a podpořte realizaci manifestace a další kroky Národní rady obnovy

Transparentní účet pro příspěvky na činnost spolku

251019718/0600

Úřady nám dělají překážky v založení spolku. Konkrétně soud shledal klamavost názvu ve výrazu „Národní“, což prý je navíc ve spojení se slovem RADA OBNOVY způsobilé vyvolat u veřejnosti mylnou domněnku, že jde o subjekt veřejného práva.

Podali jsme tedy odvolání, protože existuje celkem 91 spolků se slovem „Národní“ v názvu. Úřad nám tím úmyslně blokuje možnost zřídit spolek a transparentní účet. Proto jsme se dohodli se spřáteleným spolkem Aliance kulatého stolu na možnosti použít jejich transparentní účet pro příspěvky určené primárně na realizaci manifestace. Děkujeme AKS za tuto pomoc.