• Žádná prázdná slova
  • Konkrétní řešení
  • Proveditelná obnova

Národní rada obnovy

Politici svými neodbornými rozhodnutími vedou naši krásnou zemi řadu posledních let k úpadku a destrukci. Zásadně tím ohrožují život váš i vašich dětí. Naši nejlepší odborníci ke všem aktuálním palčivým problémům přinášejí konkrétní, praktická a proveditelná řešení pro obnovu České republiky.

Aktuality

Anketa Národní rady obnovy

Dejte nám vědět, jak na Vás doléhá současná situace

20 požadavků na vládu ČR

Požadavky na vládu ČR předložené na manifestaci 26. 11. 2022.

Občanské aktivity – 4 kroky

Pošlete mail poslancům, oslovte zaměstnavatele, odbory

Záznam manifestace 26. 11. na Letné

První tisková konference

4. 11. 2022 od 11:00

Představujeme Vám cíle a motivace proč jsme se rozhodli v této době vrcholící společenské a ekonomické krize legalizovat skupinu odborníků, která už vlastně existuje. Nejsme politickým projektem, který má politické ambice. Chceme všechny aktivity spojovat a zastřešovat tím, že budeme připravovat odborné podklady k obnově státu nejen v oblasti energetiky, zemědělství, ale i obrany, zdravotnictví, dopravy, komunikace, … Chceme být alternativou ke krokům či nekrokům vlády, která nedokázala ČR vyvést z energetické, ekologické a ekonomické krize. Záleží nám na nápravě současné situace.

Informace o členech

Expert na energetiku

Ing. Vladimír Štěpán

Předseda, expert na energetiku

Ing. Ivan Noveský

Expert na média

Mgr. Petr Bohuš

Expert na zemědělství a potravinovou bezpečnost

Ing. Zdeněk Jandejsek, Csc.

Expert na dopravu, vodohospodářství a územní rozvoj

Ing. Jan Skalický

Naše řešení

Plyn

Problém: V ČR jsou chybnými kroky současné vlády neúnosně navyšovány ceny plynu a reálně hrozí jeho naprostý nedostatek, krachy podniků, destrukce průmyslu, omezení produkce potravin a chlad.

Řešení: S našimi nejlepšími odborníky zajistíme přímé smlouvy s dodavateli plynu za co nejnižší ceny. Zároveň zajistíme, aby ČR přímo vlastnila zásobníky plynu.

Zdraví

Problém: O zdraví začali rozhodovat politici a vlivné skupiny, stejně jako o nákupech málo účinných či neúčinných a předražených přípravků.

Řešení: Péči o zdraví vrátíme zpět do rukou lékařů a zdravotnických odborníků. Prioritou bude kvalitní prevence následovaná individuální, cílenou péčí o pacienta. Budeme ctít integritu lidského těla, stejně jako dobrovolnost vakcinace a dalších lékařských postupů.

Nezávislý obchod a průmysl

Problém: Český průmysl je silně závislý na zahraničních společnostech, přičemž mnohé z nich požívají větší výhody než české společnosti. V případě hospodářské krize nám hrozí nedostatek základních potřeb včetně potravin, léčiv, oděvů atd.

Řešení: Naši odborníci připravují kroky, jimiž se ukončí zvýhodňování zahraničních firem a zvýší se podpora českému průmyslu a zemědělství. Český průmysl musí přestat být závislý na zahraničních společnostech. Daňová politika musí být nastavena tak, aby zisky z výroby a prodejů realizovaných na našem území, na území České republiky také zůstávaly.

Národní měna a hotovost

Problém: Je stále větší tlak k zavedení evropské či globální elektronické bezhotovostní měny. Jakmile bude zrušena naše národní měna a hotovost, nakládání s vaším účtem vám může být kdykoli omezeno nebo vám účet může být úplně zmrazen, a to z jakéhokoli důvodu. O všem bude rozhodovat vláda či centrála elektronické bezhotovostní měny.

Řešení: Naši odborníci jsou předně proti tomu, aby se České republika připojila k eurozóně. Není to v našem ekonomickém zájmu. Česká národní banka musí zůstat politicky a ekonomicky nezávislá a musí zůstat opravdu česká. Stejně tak jsou naši odborníci proti tomu, aby ČR přistoupila na evropskou či globální elektronickou bezhotovostní měnu.

Elektřina

Problém: Českou elektřinu prodáváme na Evropskou energetickou burzu v Lipsku za nízké ceny a následně si ji kupujeme zpět za ceny mnohonásobně vyšší.

Řešení: Naši nejlepší odborníci tento nehorázný podvod na občany ČR zastaví a zavedou potřebná řešení. Česká republika je v oblasti elektřiny soběstačná a vyrábí elektřinu levně. Proto budou mít dostatek levné elektřiny i čeští občané a české firmy. Pokud jde o dostavbu jaderných elektráren, tendry budou získávat jen ty nejlepší a nejvýhodnější nabídky dodavatelů, které budou jako subdodavatele používat primárně české firmy.

Vojenská neutralita

Problém: Současná vláda aktivně podporuje válku zasíláním zbraní a vojenské pomoci a zatahuje Českou republiky do války. Dokonce mluví o mobilizaci pro naše občany.

Řešení: Naši odborníci jsou pro mír a jako řešení chtějí pro ČR prosadit permanentní, mezinárodně uznávanou neutralitu. Příkladem nám může být třeba Švýcarsko nebo Rakousko. Chceme zajistit, aby se Česká republika nestala místem vojenského konfliktu.

Svoboda slova a projevu

Problém: Politici a vlivné skupiny se usilovně snaží stále více oklešťovat a potírat svobodu slova a projevu. Nastavují tón zpravodajství v masmédiích. Cenzurují nezávislé webové stránky. A chystají ještě razantnější kroky proti komukoli, jehož názor se jim nelíbí.

Řešení: Naši odborníci se zasadí o to, aby byly prosazovány zákony na ochranu našich svobod. Listina základních práv a svobod nám totiž zaručuje svobodu projevu a práva na informace. Každý má právo vyjadřovat názory, svobodně vyhledávat a šířit informace. A tak to musí být zachováno.

Voda

Problém: Peněžní toky z monopolu dodávky a vyčištění vody ovládly z cca 70 % zahraniční koncerny a v tomto strategickém odvětví byl mnoha případech protiprávně zaveden systém dobývání renty. Byly uzavřeny vazalské smlouvy, znamenající privatizaci zisků a zestátnění nákladů. Koncerny mají právo inkasovat zisk z vody a stát, resp. občané mají povinnost vše zaplatit. Občané platí za vodu dvakrát – jednou v ceně vody, podruhé z daní. Platí investice do infrastruktury i všechny náklady související s dodávkou a vyčištěním odpadních vod.

Řešení: Kdo vše financuje, tomu investice slouží a přináší profit (občané). Voda je pro stát strategický monopol bude spravována jako veřejná služba a ne jako zdroj podnikání a kšeftování (zisků a korupce). Máme rozsudky, známe nekalé praktiky koncernů i pro ně pracujících politiků. Proto víme, že netřeba nic znárodňovat. Stačí prosadit dodržování zákonů, ukončit protiprávní stav, trvat na odpovědnosti pachatelů za škody, na vrácení neoprávněného obohacení a zrušit soukromé penězovody. Tam, kde vazalské smlouvy končí, převzít správu vody zpět a další smlouvy s koncerny neuzavírat. Peníze občanů zacyklit ve vodárenství a toto nastavit trvale, přes garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Potraviny

Problém: Pod tlakem účelově nesmyslných vyhlášek a opatření byla v ČR výrazně snížena produkce potravin a naše soběstačnost a nezávislost. Jsme nuceni dovážet předražené potraviny, často nízké kvality.

Řešení: Naši odborníci mají řešení k uskutečnitelné reorganizaci zemědělství, aby správně nasměrovanými podporami byla zabezpečována naše potravinová soběstačnost a nezávislost. Podpory v zemědělství budou sloužit k produkci potravin, nikoliv k produkci průmyslového zboží. Budeme podporovat správné, hospodárné nakládání s polnostmi, loukami a lesy.

Politická a ekonomická samostatnost v rozhodování

Problém: Z Bruselu přichází stále více nařízení v oblasti politiky i ekonomiky, jež má Česká republika plnit a respektovat.

Řešení: Úkolem pro naše odborníky je vyvést Českou republiku z přímé politické poddanosti vůči Bruselu či WHO. Naši odborníci zajistí řešení, díky kterému Česká republika znovu získá moc rozhodovat nad svou zemí, získá politickou nezávislost a samostatnost.

Stop plánovanému oslabování národa

Problém: Česká republika pod nátlakem ze strany EU přijímá stále více migrantů a uprchlíků. Mnozí z nich jsou pouhými ekonomickými migranty. Přitom si naše vláda na tuto „pomoc“ dokonce peníze půjčuje a znevýhodňuje tím naše občany.

Řešení: Nelegální migrace ohrožuje bezpečnost obyvatel Evropy. Zvláště ve velkých městech dramaticky roste pouliční zločinnost, násilí a terorismus. To ohrožuje naše svobody a kulturu. Po ukončení války na Ukrajině je pro Českou republiku žádoucí, aby se váleční uprchlíci z Ukrajiny vrátili zpět do své země, kde budou zapotřebí k obnově své vlasti. Proto Česká republika musí změnit status „dočasné ochrany“ pro uprchlíky z Ukrajiny na status válečného uprchlíka. Status „dočasné ochrany“ totiž umožňuje uprchlíkům z Ukrajiny požádat si o trvalý pobyt a následně o občanství ČR a také jim zajišťuje právo na slučování rodiny, čímž mohou celou svou rodinu přivézt do České republiky.

Přihlašte se k novinkám

Informace o zpracování osobních údajů »

Staňte se součástí. Podpořte kroky Národní rady obnovy

Transparentní účet pro příspěvky na činnost spolku

2102435696/2010

Chcete společně s námi přispět k obrodě naší země? Pro to změny je potřeba společná energie nás všech. Nemáte-li čas se zapojit přímo a pomoci s budováním krajských center a dalších aktivit spolku, můžete je podpořit svým darem. I malý dar může přispět k velkým změnám.

Nahlížet na transparentní účet můžete zde.