Ing. Ivan Noveský

Předseda, expert na energetiku

Vystudoval fakultu stavební ČVUT Praha a od roku 1977 působí v energetice. V Jihomoravských plynárnách stavěl plynovody a podzemní zásobníky plynu. V letech 1991 až 2000 působil na GŘ České plynárenské podniky, založil Jihočeskou plynárenskou, Gasmeter a Privátní českou plynárenskou. V roce 2001 vybudoval Energetický regulační úřad. V roce 2002 založil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Přitom vystudoval Právnickou fakultu na Komenského univerzitě v Bratislavě. V letech 2007 až 2015 se kromě energetiky zabýval ochranou spotřebitelů a prevencí předlužení, dosud působí v celorepublikových střešních organizacích, např. v Asociaci nestátních neziskových organizací, Asociaci finanční a občanské gramotnosti. V letech 2016 až 2017 pracoval ve funkci 1. místopředsedy Energetického regulačního úřadu. Od roku 2019 je předsedou Institutu pro energetiku a je členem skupiny energetických disidentů Energie není luxusní zboží.