Ing. Jan Skalický

Expert na dopravu, vodohospodářství a územní rozvoj

Jan Skalický je předsedou Asociace DOL (vodní koridor Dunaj – Odra – Labe) a v letech 2011–2013 působil ve funkci ředitele Ředitelství vodních cest České republiky. Následně byl členem Správní rady ve společnosti ČESKÉ LODĚNICE, a.s. v Děčíně a je předsedou představenstva ve vlastní firmě VODNÍ CESTY, a.s. V současné době působí jako dopravní expert v občanském spolku Kudy z krize. V roce 2022 uspěl v komunálních volbách a byl zvolen 1. náměstkem primátora statutárního města Děčín, kde má na starost rozvoj města, investice, infrastrukturu, územní plán, dopravu a IT.