Martin Koller rezignoval na členství v Národní radě obnovy

Vyjádření Martina Kollera k důvodu jeho rezignace:

V zakládacím dokumentu spolku Národní rada obnovy (na MV registrována aktuálně jako Rada obnovy-RO) je uváděno, že NRO je apolitická organizace. Většinová skupina členů dne 10. ledna 2023 vystoupila na veřejnosti jako spolek NRO s podporou politického kandidáta politické strany (Bašta). Tím došlo k zásadnímu porušení zakládacího a registrovaného dokumentu. V zakládacím a registrovaném dokumentu NRO(RO) je uvedeno, že NRO(RO) je proti účasti naší republiky ve vojenských paktech. Prezidentský kandidát Bašta opakovaně podpořil NATO, včetně jeho agresivních akcí a rovněž jeho rozšíření v době války. Podporou takového kandidáta skupina členů NRO(RO) opět zásadním způsobem porušila zakládací a registrovanou listinu.

Do NRO(RO) jsem vstoupil s tím, že se jedná o nepolitickou organizaci, která nepodporuje vojenské pakty. Vzhledem k výše uvedené akci NRO(RO) nevidím jinou možnost, než na členství v NRO(RO) rezignovat.

Mír s vámi.

23-01-10 17,00 Martin KOLLER


Staňte se součástí a podpořte realizaci manifestace a další kroky Národní rady obnovy

Transparentní účet pro příspěvky na činnost spolku

251019718/0600

Úřady nám dělají překážky v založení spolku. Konkrétně soud shledal klamavost názvu ve výrazu „Národní“, což prý je navíc ve spojení se slovem RADA OBNOVY způsobilé vyvolat u veřejnosti mylnou domněnku, že jde o subjekt veřejného práva.

Podali jsme tedy odvolání, protože existuje celkem 91 spolků se slovem „Národní“ v názvu. Úřad nám tím úmyslně blokuje možnost zřídit spolek a transparentní účet. Proto jsme se dohodli se spřáteleným spolkem Aliance kulatého stolu na možnosti použít jejich transparentní účet pro příspěvky určené primárně na realizaci manifestace. Děkujeme AKS za tuto pomoc.