Mgr. Petr Bohuš

Expert na média

Počátkem 90. let po sametové revoluci pomáhal zakládat novodobé zpravodajství a publicistiku v tehdejší Československé a později České televizi, kde pracoval jako šéfredaktor zpravodajství a publicistiky v Ostravě a jako šéfredaktor publicistiky v Praze. V České televizi se podílel na vzniku zpravodajských relací, publicistiky a dokumentů, moderoval zpravodajství včetně povodní v roce 1997, investigativní publicistiku Klekánice a další pořady. V 90. letech byl předsedou Moravskoslezského kraje a členem Správní rady Syndikátu novinářů České republiky, podílel se na vzniku jeho stanov a etického kodexu novinářů.

Později pracoval na Slovensku jako ředitel programu a moderátor pořadů Čierny Peter a Portrét televize TA3 v Bratislavě. Byl porotcem soutěží Lotos lokálních televizí Slovenské republiky, v Českém rozhlase moderoval pořad Život jako na dlani a v televizi Polar v Moravskoslezském kraji Talkshow Petra Bohuše.

Petr Bohuš vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, oba obory vyučoval a přednášel na středních a vysokých školách, realizoval stovky školení pro veřejnost, založil a vedl dětskou redakci Sólokapr, řídil profesionální projektové a podnikové zpravodaje, natáčel dokumenty a instruktážní filmy. Ke 30. výročí sametové revoluce pro město Ostravu moderoval sérii rozhovorů s jejími protagonisty a pamětníky.