Ing. Vladimír Štěpán

Expert na energetiku

Je absolventem VŠE v Praze. Má více než třicetileté zkušenosti v energetice. Zejména v oblasti plynárenství a teplárenství. Bohaté zkušenosti má i mimo energetiku, a to zejména v oblasti životního prostředí a makroekonomiky.

Specializuje se na ceny, komerční a právní podmínky kontraktů, privatizaci, regulaci, tvorbu SEK, vztah mezi makroekonomikou a energetikou, dopady využívání energetických zdrojů na ŽP, včetně výroby z obnovitelných zdrojů. Jako obchodní ředitel Českého plynárenského podniku byl odpovědný za kontrakty na import plynu do ČR, později i SR, uzavřel smlouvy pro tranzit plynu přes ČR i SR za stovky miliard korun, stejně jako mezinárodní smlouvy na uskladňování plynu. Vedl kontraktační jednání a zabýval se problematikou diverzifikace zdrojů. Připravil projekty ocenění za stovky miliard korun při privatizaci energetických společností.

V letech 2018–2019 byl poradcem plynárenských společností, vládních institucí a zástupců SR v EU ve věci obhájení perspektivy zemního plynu do roku 2040. Byl poradcem nadnárodních evropských energetických společností v mezinárodních projektech v Chorvatsku, Řecku, Izraeli, Mongolsku a Číně. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích v řadě měst Evropy. Vystupoval jako expert v mezinárodních arbitrážních řízeních. Spolupracoval rovněž s vládní komisí pro přípravu nové energetické politiky ČR.

Posuzuje technicky, obchodně a ekonomicky projekty na dodávku tepla pro odběratele tepla. Byl řadu let poradcem ERÚ ČR v oblasti plynárenství a teplárenství. Publikuje v mediích články zaměřené na ceny energií, energetickou politiku státu a navazující dopady do makroekonomického vývoje a stavu životního prostředí. Od roku 2021 je členem neziskové energetické skupiny Energie není luxusní zboží. Od roku 1992 je spoluzakladatelem poradenské společnosti ENA s.r.o., po rozdělení ENA od roku 2015 zakladatelem společností PSC Call s.r.o. a Enas s.r.o.