Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

Expert na zemědělství a potravinovou bezpečnost

Vystudoval ekonomický obor na SZTŠ Chotěboř, Vysokou školu zemědělskou a Českou zemědělskou univerzitu, kde získal vědeckou hodnost kandidát ekonomických věd. Působil na různých pozicích ve státních statcích Vlašim, Dolní Kralovice a ZD Trhový Štěpánov. Od roku 1991 působí na pozici ředitele společnosti Rabbit Trhový Štěpánov a.s. zabývající se jatečním zpracováním kuřecího a králičího masa s vlastní maloobchodní sítí s cca 100 prodejnami, mrazírenským skladováním a provozem bioplynové stanice. V roce 2016 dosáhli ročního obratu cca 1,2 mld. Kč, s počtem cca 450 zaměstnanců. Podniky společnosti se specializují na zemědělskou prvovýrobu se zaměřením na výrobu rostlinnou (hospodaří na cca 15 500 ha z.p.) i na výrobu živočišnou (chov jatečních brojlerů, chov králíků, chov prasat, chov dojnic, chov masného skotu, chov nosnic). Vybudoval podnik zabývající se výrobou krmných směsí a podniky provozující porážku jatečních zvířat a výrobu masných výrobků a následným prodejem části produkce ve vlastní maloobchodní síti s cílem vytvoření uzavřené potravinářské výroby s kontrolou vstupů a výstupů a možností ovlivňování kvality – „od pole až po vidličku“.

Ve všech podnicích holdingu RABBIT CZ a.s. pracuje cca 1800 zaměstnanců a v posledních letech bylo dosahováno obratu cca 10 mld. Kč.

V rámci získání přehledu a srovnání pracovních podmínek a postupů podnikal v letech 1990 až 1998 pracovní cesty do zahraničí po zemědělských a zpracovatelských podnicích v Izraeli, Austrálii, Novém Zélandě, Brazílii, Argentině, USA, Kanadě, Číně a dalších zemích. Tyto cesty do zemí s vyspělým zemědělstvím a potravinářským průmyslem mu umožnily doplnit si teoretické znalosti, rozšířit si přehled a vytvořit si představu, co bude v podnikání nejdůležitější a co při mimořádném úsilí může vést k výsledkům schopným konkurovat jak v tuzemsku, tak v současném propojeném a globalizovaném světě.

Protože mu není lhostejný tristní stav českého zemědělství, potravinářství a stav venkova, k němuž jsme po roce 1989 dospěli, snaží se o jeho podporu aktivní účastí v různých organizacích. Od roku 2015 je členem představenstva Agrární komory ČR, působí v Zemědělském svazu ČR jako člen Potravinářské komory České Republiky a od roku 2016 i jako poradce ministra zemědělství. Aktivně se účastní nejrůznějších přednášek a konferencí zaměřených na zemědělskou a potravinářskou problematiku. Jeho životním mottem je: „Bez práce nejsou koláče.“ „Komu se nelení, tomu se zelení.“

V poslední době si rád odpočine od pracovního stresu pobytem v přírodě, či procházkou po lese a jeho zájmem se stala myslivost. K jeho zálibě též patří dostihový sport, kterému se věnuje nejen jako divák, ale také se stal spolumajitelem dostihové stáje RABBIT Trhový Štěpánov a.s. s výcvikovým střediskem v Pičíně u Jankova. Ze sportovních aktivit si občas rád zahraje s přáteli tenis nebo se věnuje rekreačně plavání.