Informace o zpracování osobních údajů

Vážení příznivci hnutí, kteří jste nás podpořili přihláškou prostřednictvím těchto webových stránek. Jsme si vědomi naší odpovědnosti za Vaše osobní údaje, které jste vyplnili do formuláře. Nakládáme s nimi pouze v rámci zde předem daných pravidel. Vaše údaje jiným osobám nepředáváme ani bez Vašeho souhlasu nezveřejňujeme.

Podrobnější informace o zpracování Vašich dat zveřejňujeme, jak nám nařizuje bruselské nařízení GDPR, následovně:

 1. Správcem údajů, které jste dali inciativě „Česká republika na 1. místě!“ v rámci webové přihlášky, je Jiří Havel. Kontaktní adresa pro dotazy a požadavky týkající se Vašich údajů: [email protected]
 2. Údaje od Vás prostřednictvím webového formuláře sbíráme a následně uchováváme, abychom o Vás věděli a byli s Vámi v kontaktu. Evidujeme Vás jako podporovatele naší inciativy a za tím účelem uchováváme Vámi vyplněné údaje.
 3. Vaše přihláška je pro nás důležitá. Na kontaktní údaje Vám budeme zasílat základní anebo podrobné informace o naší iniciativě a o akcích, které pořádáme a podporujeme. Kontaktní údaje nepředáváme nikomu dalšímu ani je nevyužíváme ke komerčním účelům.
 4. Abychom měli potvrzeno, že jste to Vy, zasíláme hned poté, co vyplníte a odešlete formulář, na Vámi uvedený kontaktní e-mail ověřovací žádost o potvrzení. Vámi neověřené údaje dále jinak nezpracováváme. Pokud na žádost o potvrzení neodpovíte (nekliknete na potvrzovací odkaz s webovou adresou https://naprvnimmiste.cz/overit/…alfanumericky kod…) do hodiny od naší výzvy, Vaše údaje smažeme.
 5. Díky uvedení Vaší obce máme přehled, z které oblasti Čech, Moravy a Slezka se nám dostává podpory. Máme tak základní přehled mj. o tom, že hnutí je celorepublikové.
 6. Pokud si to přejete a zaškrtnete v přihlášce, zveřejníme Vás jako podporovatele na naší webové stránce: zveřejníme Vaše jméno, příjmení a obec (souhlas se zveřejněním můžete kdykoliv zrušit).
 7. Pokud si to přejete a zaškrtnete v přihlášce, budeme Vám zasílat na Vámi uvedený email informace o naší iniciativě a o akcích, které pořádáme a podporujeme (souhlas se zasíláním informačních e-mailů můžete kdykoliv zrušit).
 8. Všechny Vaše osobní údaje, které jste v přihlášce dobrovolně vyplnili, kdykoliv na Vaši žádost, v níž odvoláte svůj souhlas s uchováváním či jiným zpracováním údajů (a zasílání informací, zveřejnění), smažeme.
 9. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu činnosti naší iniciativy tak, abychom Vás v souladu s Vaším přáním mohli informovat o aktuálním dění, případně zveřejňovat jako podporovatele.
 10. Využíváme pouze cookies nezbytné k provozu webových stránek. Cookies nejsou s nikým dále sdíleny a slouží pouze pro zabezpečení provozu webové prezentace.
 11. Ze zákona máte právo požadovat u nás přístup k Vašim datům, také požádat o opravu a výmaz údajů, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování.
 12. Jak je blíže uvedeno v bodech 6 až 8, je vztah k nám založen na Vaší dobrovolnosti. Váš souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat.
 13. Zákon nám taky nařizuje informovat Vás, že si na nás můžete stěžovat u dozorových úřadů.
 14. Údaje o Vás nijak nevyhodnocujeme (neprofilujeme Vás), údaje počítáme jen souhrnně, statisticky (počty příznivců, počty obcí).