Zdeněk Jandejsek: Ročně odchází 500 miliard do zahraničí

Půda nemůže být předmětem spekulací. Ve vládě je potřeba národohospodáře. Musí nás řídit národohospodáři. Jak pohlíží na ceny dnešních potravin? Jaké jsou nyní dodavatelsko odběratelské vztahy? Jak zmírnit národní hospodářskou krizi? Jaké vidí priority v zemědělství? Jak by měla vypadat ochrana půdy? Jak pečovat o půdu? Jakým způsobem se stanovují ceny? Jaké vidí prioritní legislativní kroky v zemědělství? Jak pohlíží na základní bezpečnost v soběstačnosti republiky? Jak se dostal k zemědělství? Jaké byly začátky podnikání? Jaké má zkušenosti s více než 30-ti lety podnikání? Jaký má názor na dotace v zemědělství?

Podobné příspěvky