Návrh na zvýšení daně z nemovitostí nejdříve na dvojnásobek a pak 25krát?

 

Tak už je to tady. Po zvýšení cen elektřiny a potravin na nejvyšší úroveň v EU a nejvyšší inflaci v EU s výjimkou pobalstských států, přichází návrh, pro který si vláda připravovala půdu přes rok.  Upozornil jsem vícekrát, že vláda Petra Fialy za pomoci v úvozovkách nezávislých odborníků vypracuje návrhy, na základě kterých obyvatelé ČR přijdou o své domy a byty. Přitom vlastnictví domů je už to jediné, co může ještě ochránit obyvatele před dopady energetické krize, a vláda to musí vědět. 80% obyvatel ČR vlastní nějakou nemovitost, to je nejvíce v EU. Této výhody se nesmíme vzdát. Tady se nejedná jen o tu daň, ta je jenom závěrem dlouho prosazovaného procesu zvyšování cen energie, inflace a nakonec té daně z nemovitostí. To vše už nezaplatí ani střední třída, je to proces její likvidace a vyvlastňování majetku.  

Vláda to dělá jako vždy stejně. Americký ekonom podá návrh, ne vláda, ta je nucena zabývat se jím. A už se přidávají někteří vládní politici. Návrh je založen na tom, že podobné daně jsou v Bostonu, a fungují přímo skvěle. Jenom nám pan Jonáš zapomněl sdělit jak zajistí, aby se platy občanů ČR zvýšily na úroveň obyvatel USA a několikrát se snížily třikrát vyšší ceny energií v ČR, než mají v USA. Dopady svého návrhu pan Jonáš neřeší.

Kdyby totiž byl jeho návrh přijat, tak už se obyvatelé ČR nikdy v budoucnu ke svým domům nedostanou. Zvýšení plateb za daň z nemovitostí z 5 na 100 tis. Kč za rok u bytu nebo zřejmě i z 10 na 250 tis. Kč u domů, je totiž důsledek tohoto návrhu p. Jonáše.

Důvodem pro zavedení daně má být dle vlády snížení schodku státního rozpočtu. Dle p. Jonáše k němu zavedením daně ale nedojde, tak proč se to zvýšení navrhuje?

Vláda prý to, co vybere na vyšší dani z nemovitostí, vrátí lidem formou snížení daně ze mzdy. Je to prý podpora těch co pracují. Když si opravujete domy, tak totiž nepracujete a nemáte zřejmě žádné náklady. To zřejmě není potřeba podporovat, i když výsledkem je třeba snížení nákladů na topení. Návrh říká, že ti, kteří si museli vydělat na výstavbu domů a bytů a odvedli tak vyšší daně státu, je musí ještě jednou odvést formou ještě vyšší daně z nemovitostí.

Už více než rok upozorňujeme, že energetickou krizi a vysokou inflaci lze vyřešit i bez zvýšení daně z nemovitostí. Navrhoval to i p. Bašta. Stačí snížit zastropování cen elektřiny na úroveň ostatních států EU, třeba SR, kde je zastropovaná cena třikrát nižší a schodsek státního rozpočtu se dramaticky snížil. Obyvatelé ČR by tak ušetřili až 100 tis. Kč ročně. Snížení zastropvaných cen energie je plně v kompetenci vlády ČR. Vládě jsme zaslali 20 návrhů na vyřešení nejen energetické krize. Je tragické, že vláda s podporou možná 20%, zadlužuje stát takovým způsobem až ho přivede ke krachu, likviduje průmysl, a nyní chce i připravit lidi o domy. 

A snížení schodku státního rozpočtu? Stačí přestat rozhazovat státní peníze na všechny strany, prostě začít jednat s péčí řádného hospodáře. Těch 20 opatření by schodek státního rozpočtu dramaticky snížilo nebo i odstranilo.       

Je jasné, že  vláda Petra Fialy svým rozhodováním má nejhorší ekonomické a energetické výsledky v EU a postupně likviduje obyvatelstvo ČR v zájmu někoho jiného? Jsem připraven to obhájit i u soudu. Tím, že obyvatele připraví stát o domy, tak jim sebere i možnost dosahovat úspory na topení využíváním vlastního způsobu topení, i vlastní vody ze studně. Jestliže stát dramaticky zvýší daně z nemovitostí, tak je majitelé musí promítnout do výše nájemného. I to chceme?

Varující je i souvislost s volbou prezidenta ČR a následující kampaň pro přijímání opatření proti dezinformátorům a soudní procesy s nimi, jak říká ministerstvo vnitra, jsou prý nutností. A ukazují prý, kdo to ti dezinformátoři jsou. Lidé na náměstí plném českých vlajek. Takže vlastenci? Místo naslouchání jejich problémům jejich nálepkování.   

Zdá se, že vláda musí za každou cenu zabránit diskusi o řešeních ve prospěch občanů a průmyslu mj. i v otázce daně z nemovitostí. Zatím na určitou část národa vystačilo nálepkování proruští šváby, musíme být prozápadní. Doufejme, že už lidé procitnou a začnou poslouchat odborné diskuse, a ne politiky s jejich frázemi o pomoci obyvatelstva a průmyslu frázemi typu ceny energie klesají a krize pomine. Skutečná rozhodnutí vlády jsou zcela jiná.  

Kdo tedy bude vítěz zvýšené daně z nemovitosí? Exekutor a ti co koupí v exekuci domy?

Doufejem, že cílem vlády, ke kterému směřuje, není udělat z ČR nejdražší zemi v EU s třetinovými platy proti západní Evropě.

Podobné příspěvky