| |

Národní rada obnovy na konferenci slovenské Národní obrody

V sobotu 18. února 2023 se v Banské Bystrici konala Celoslovenská konference národní obrody, která se stala milníkem tisícileté změny společenského systému na Slovensku. Více než šest set lidí ze všech koutů země zaplnilo místa k sezení a dokonce i ke stání.

V tento den delegáti Národní obrody a obnovené Slovenské národní rady s vládním organizačním výborem uspořádali úspěšnou panelovou diskusi v rámci současné ekonomiky a obrany Slovenska. Tuto akci podpořili svou účastí a projevy odborní delegáti z Čech, ze spolku Národní Rada Obnovy.

Přítomné přivítal Rastislav Ruman, jeden ze zakládajících členů platformy Národní obroda, načež moderátor Radovan Masár uvedl svou emotivní básní Tibora Eliota Rostase, který byl představen jako tvůrce prvotního impulsu pro vznik soběstačných obcí Archa – tento impuls dal vzniknout rozšiřující se celonárodní základně Národní obrody.

T. E. Rostas ve svém projevu pojmenoval základní globální rizika a odhalil děsivou souvislost s plánováním druhé světové války a následným plánem obnovy, který byl totožný se současnými záměry vyvolat konflikt v Evropě. Zdůraznil, že výsledky referenda na Slovensku jasně ukázaly, že téměř 1,2 milionu slovenských občanů je proti stávajícímu systému. „Spravedlivý systém dělby moci jsme na Slovensku měli již dávno před švýcarskou demokracií,“ upozornil Rostas, „musíme se řídit vizí, která je dalekosáhlá, rozhodně nejde o existenci systému devastující partokracie“. Poukázal na nejednotnost, která nás provázela po celé dějiny: v našem erbu by měly být pruty svatého Pluhaře, aby nám připomínaly, jak životně důležité je držet pohromadě. „Naším dnešním posláním je rozsévat, a to pro ty, kteří přijdou po nás. Slovensko dnes potřebuje čestné a laskavé lidi, spravedlivé otce, kteří dokáží rozhodovat ve prospěch nás všech. Náš pokrok spočívá v tom, že dokážeme být příkladem pro ostatní – buďte tedy příkladem pro sebe a Slovensko tak bude příkladem pro celou Evropu a celý svět,“ uzavřel svůj projev Tibor Eliot Rostas.

Martin Novák ve své přednášce „Cesty Národní obrody, jak dosáhnout změny“ představil, jak byly na ustavujícím sjezdu Národní obrody 27. 8. 2023 definovány národní cíle, priority řízení a jednotlivé resorty. Popsal základy, na kterých je Národní obroda postavena, a její organizaci tak, aby byla připravena zvládnout procesy řízení státu v okamžiku kolapsu stávajícího systému. Změnu společnosti lze uskutečnit zbývajícími vnitrostranickými legislativními kanály nebo s využitím obecně uznávaných mezinárodních legislativních procesů. Poslední možností je zvládnout řízení společnosti ve stavu kolapsu a všeobecného chaosu, kdy ji úspěšně řídí stávající zkorumpovaný systém, uplatněním nové organizace řízení společnosti.

Ján Čarnogurský hovořil o plánech Národní obrody v oblasti zahraniční politiky. NO podnikne kroky k vystoupení Slovenska z NATO, zruší smlouvu DCA s USA, odstoupí od sankcí vůči Rusku a obnoví normální obchodní vztahy s Ruskem, posílí vztahy v rámci V4. Slovensko musí nastoupit kurz vyhlášení neutrality a vytvořit pás neutrálních států ve středu Evropy: Švýcarsko – Rakousko – Slovensko – Ukrajina.

Cílem přednášky Miloše Zveriny Dŕžava – samospráva Slovanů bylo poukázat na to, že naši předkové již v dávné minulosti měli funkční systém společenské správy a ovlivňovali ostatní národy ve svém okolí. Dále bylo poukázáno na to, že svět Slovanů zaujímá dostatečně velké území a má dostatek přírodních zdrojů, proto nepotřebuje obsazovat cizí území. Slované mají společnou minulost a společnou budoucnost.

Konference dospěla k závěru, že výsledky referenda nás definitivně povzbudily k opuštění koncepce partokracie, k níž se stále zoufale upíná velká část obyvatelstva a dokonce i inteligence. Téměř 1,2 milionu občanů si přeje změnu systému. Jsme tu proto, abychom už nikdy nepřenášeli odpovědnost za naši budoucnost na někoho jiného, ale vzali ji do vlastních rukou v nejspravedlivějším a nejmoudřejším systému rozhodování, kde lidem slouží ti nejschopnější. Cesta, kterou jsme se vydali, není výletem na jeden den, ale osudovým pochodem dějinami – sami se musíme smířit s tím, že plody svého úsilí pravděpodobně neuvidíme. Zaséváme však ty nejpokrokovější myšlenky, které mají obrovskou budoucnost. Nebojme se, že to možná nebudeme my; je na nás, abychom zaseli to, co budou moci sklízet naši potomci.

Delegáti Konference národní obrody byli prvními signatáři Memoranda národní obrody, které jim předal Tibor Eliot Rostas. Memorandum o národním obrození je důležitým mezníkem nového začátku spolupráce na základě slovanských tradic a národního, zemského zakotvení suverénních zemí. V pondělí 20. února bude zasláno velvyslanectvím Spojených států a Ruské federace (plné znění Memoranda o národní obrodě bude zveřejněno zítra, 20. února 2023).

V sále také několikrát zaznělo velké a srdečné poděkování za dlouholetou podporu měsíčníku Zem&Vek a zvtv – tato média dlouhodobě reprezentují ideál svobody slova a názorové plurality ve společnosti.

SEZNAM ŘEČNÍKŮ:

Tibor Eliot Rostas

Martin Novák

Vladimíra Kosorinská

Radoslav Petrík

Miroslav Kamenský

Ján Čarnogurský

Marián Tkáč

Peter Koudelka

Miloš Zverina

Peter Lipták

Miroslav Jureňa

Jiří Havel

Zdeněk Jandejsek

Vladimír Štěpán

Petr Bohuš

Hana Ondrušková

Pavol Stankovič

Oskar Cvengrosch

Adriana Krajníková

Peter Sabela

Jozef Vrlík

Podobné příspěvky